Назад

ПОЇЗДка

Нещасний випадок у дорозі

Це порушення:

р. 9. Правил перевезення пасажирів

р. 9. Правил перевезення пасажирів
Розділ 9. Нещасні випадки з пасажирами
9.1. Про всі нещасні випадки з пасажирами, а також травми, тілесні пошкодження, що сталися з пасажирами на вокзалі чи в поїзді, представник суб'єкта господарювання зобов'язаний скласти акт (додаток 3).
В акті зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пасажира, номер поїзда, вагона та місця, у якому їхав (чи мав їхати) пасажир, серія та номер проїзного документа або пароль (захисний код), дата та час випадку, його обставини, ким надана перша медична допомога.
Акт підписують працівник залізниці, який склав цей акт, та свідки (не менше двох). Завіряється акт штампом начальника станції (начальника поїзда).
Один примірник акта після підписання залишається у справах суб'єкта господарювання, а другий - видається пасажиру;
у разі смерті пасажира або тяжких тілесних пошкоджень акт видається близьким родичам.
9.2. Представник суб'єкта господарювання повинен видати довідку потерпілому, що мав право на безплатний проїзд без проїзного документа чи здійснював поїздку за електронним проїзним документом, із зазначенням відомостей про страховика.
9.3. Не видається акт та довідка, коли нещасний випадок трапився з пасажиром за обставин, безпосередньо не пов'язаних з поїздкою.


п. 7.12. Інструкції провідника пасажирських вагонів

п. 7.12. Інструкції провідника пасажирських вагонів
7.12. Про нещасний випадок, що трапився з пасажиром в поїзді, провідник повинен терміново повідомити начальника поїзда, прийняти участь у складенні акта встановленого зразку та надати потерпілому першу долікарняну допомогу .Суть ситуації:

При будь-якому нещасному випадку, який стався з пасажиром, має бути складений акт. Один примірник акту залишається у залізниці, а другий видається пасажиру (або його родичам у разі тяжких тілесних ушкоджень або смерті). Якщо нещасний випадок виник з причин, які безпосередньо не пов'язані з поїздкою, акт (або довідка) не видається.

Рішення:

Одразу ж повідомте про це провіднику.

Повідомити Інспектору