Назад

ПОЇЗДка

Речі забуті у вагоні

Це регулюється:

р. 17. Правил перевезення пасажирів

р. 17. Правил перевезення пасажирів
Розділ 17. Забуті та знайдені речі
17.1. У всіх випадках виявлення в поїздах, на станціях (вокзалах) або в смузі відводу залізниці забутих чи загублених речей складається акт з детальним описом загального вигляду знайдених речей та обставин їх виявлення.
Акт складається за участю особи, що виявила речі: у поїзді - начальником поїзда в присутності провідника (стюарда) вагона, на станції - начальником станції (вокзалу). Копія акта видається особі, що виявила речі.
17.2. Речі, забуті і виявлені на станції або у поїзді, який прибув до кінцевого пункту, або на прилеглому до станції перегоні, передають начальнику цієї станції, який записує їх до облікової книги. На речі прикріплюють ярлик із зазначенням станції та порядкового номера, за яким предмет записаний у книзі. На такі речі, як вузол, мішок, чемодан та інші, накладаються пломби або печатки.
Перед накладенням пломби речі розкривають у присутності представника міліції, про що складається окремий акт з описом речей. Копія опису видається особі, яка знайшла речі.
17.3. Речі, залишені у поїздах на шляху прямування, передаються начальником поїзда разом з актом під розписку начальнику станції кінцевого пункту прямування цього поїзда.
17.4. Особа, яка звертається з проханням щодо видачі знайдених речей, повинна довести своє право на них, указавши письмово точні прикмети речей та їх уміст, або подати ключі до замків, які замикають речі (з пересвідченням у тому, що це дійсно ключі від цих замків).
Якщо речі зберігаються на станції, де вони були знайдені або здані, то їх негайно видають власнику за розпорядженням начальника станції або вокзалу після перевірки документів, що підтверджують особу. Якщо речі відправлені на реалізацію, то заява про їх видачу передається в Управління залізниці. Забуті і знайдені речі реалізуються згідно із законодавством України.
17.5. Якщо пасажир вийде з вагона на шляху прямування поїзда і сам виявить, що ним у вагоні забуті речі, то він повинен звернутися до начальника станції (вокзалу), де він вийшов. Начальник станції (вокзалу) за письмовою заявою пасажира негайно подає службову телеграму начальнику поїзда або начальнику станції на шляху прямування поїзда, де є можливість зняти речі черговим по вокзалу. У телеграмі вказуються номер вагона і місце, які займав пасажир, опис забутих речей і вимога про перевезення їх до станції, зазначеної власником, чи інша вимога.
17.6. При одержанні речей власник повинен сплатити залізниці належні платежі (за зберігання, упакування, перевезення за тарифом багажу, якщо це мало місце), а також видати розписку довільної форми про одержання речей з зазначенням в ній свого постійного місця проживання, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.


п. 4.1. Інструкції провідника пасажирських вагонів

п. 4.1. Інструкції провідника пасажирських вагонів
Після прибуття до пункту обороту та висадки пасажирів із вагона провідник зобов'язаний:
4.1. Перевірити, чи не забули пасажири будь-які речі. При виявленні здати іх до камери зберігання забутих речей із складанням акту згідно з вимогами Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.Суть ситуації:

Чим швидше ви звернетеся до начальника станції (вокзалу), тим простіше буде отримати речі назад.

Рішення:

Вирішуйте питання з черговим по вокзалу.