Назад

ПОЇЗДка

Провідник загубив квиток

Це регулюється:

п. 7.10. Правил перевезення пасажирів

п. 7.10. Правил перевезення пасажирів
7.10. У разі втрати провідником вагона прийнятих на зберігання від пасажирів проїзних документів начальник поїзда складає акт у двох примірниках, який підписують пасажири, чиї проїзні документи втрачено, провідник вагона і начальник поїзда. Акт завіряється штемпелем начальника поїзда та є підставою для проїзду пасажира до станції оформлення начальником поїзда нового проїзного документа. На підставі цього акта начальником поїзда в касі станції оформляються нові проїзні документи з відміткою на звороті цих проїзних документів "замість утраченого".
Якщо пасажиру потрібні проїзні документи для звіту про відрядження, то йому на підставі заяви та акта начальником поїзда в касі тієї станції, на якій поїзд має зупинку, оформляється новий проїзний документ з відміткою на звороті "замість утраченого".Суть ситуації:

Начальник поїзда повинен скласти про це акт, завірити його штампом і оформити вам у касі новий проїзний документ з позначкою "Замість утраченого".

Рішення:

Вирішуйте питання з начальником поїзда.

Повідомити Інспектору