Назад

ПОЇЗДка

Пошкоджено проїзний документ

Це регулюється:

п. 23. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом

п. 23. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом
23. Проїзні та перевізні документи з виправленнями, додатковими написами, зробленими особами, до компетенції яких це не належить, а також підроблені вважаються недійсними і гроші за них, як і за загублені, не повертаються.
Пошкоджений проїзний документ (склеєний, підмочений, обгорілий, розірваний тощо) поновлюється суб'єктом господарської діяльності, який його продав, у разі збереження на проїзному документі інформації в обсязі, достатньому для його ідентифікації.
Порядок поновлення проїзного документа та повернення вартості невикористаного поновленого проїзного документа визначається Правилами …


п-п. 2.45., 7.9., 12.1. Правил перевезення пасажирів

п-п. 2.45., 7.9., 12.1. Правил перевезення пасажирів
2.45. Загублені та викрадені проїзні документи не поновлюються.
Поновлення пошкоджених проїзних документів здійснюється у квиткових касах за поданням паспорта пасажира та письмової заяви пасажира. На зворотному боці поновленого проїзного документа наноситься відмітка "Поновлений" та зазначаються дата, підпис, прізвище та ініціали касира. Повернення поновлених проїзних документів здійснюється згідно з розділом 19 цих Правил.
7.9. Після посадки пасажирів у вагон та відправлення поїзда провідник (стюард) вагона зобов'язаний додатково перевірити наявність і дійсність проїзних документів та погасити їх, не пошкоджуючи компостерних знаків. Погашення здійснюється шляхом відривання шматочка у верхній частині проїзного документа на місці складання його впоперек.
12.1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють оформлення проїзних документів та повернення вартості невикористаних проїзних та перевізних документів, встановлюють розмір плати (комісійного збору), як правило, за такі додаткові послуги: ... (абзац 10) поновлення пошкодженого проїзного документа.Суть ситуації:

Пошкоджений проїзний документ (склеєний, підмочений, обгорілий, розірваний тощо) поновлюється за додаткову плату у квитковій касі. Необхідно також подати паспорт та заповнити заяву. Провідник не має права пошкоджувати проїзні документи.

Рішення:

Вирішуйте питання у квитковій касі установи, яка оформила вам проїзний документ.