Назад

ПОЇЗДка

З паспортом та з квитком не допускають у вагон

Це регулюється:

п. 65. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом

п. 65. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом
65. Залізниця має право відмовити пасажиру в перевезенні його особисто та його багажу або висадити пасажира з поїзда у таких випадках:
а) якщо пасажир перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадського порядку, заважає спокою інших пасажирів. Відмова в посадці або висадка такого пасажира здійснюється провідником вагона або посадовими особами, які виконують службові обов'язки, а у разі вияву непокори - працівниками транспортної міліції;
б) якщо пасажир перебуває у стані захворювання, що призводить до порушення спокою інших пасажирів, а можливості помістити його окремо немає - за обов'язкової участі представників лікарсько-медичного персоналу і тільки на тій станції, де є відповідні лікарняно-медичні заклади. Порядок повернення (або неповернення) проїзних документів за нездійснену поїздку в таких випадках встановлюється Правилами.


п-п. 7.3., 8.38. Правил перевезення пасажирів

п-п. 7.3., 8.38. Правил перевезення пасажирів
7.3. Провідник (стюард) вагона зобов'язаний перед подачею поїзда для посадки пасажирів вивісити трафарет та порядковий номер вагона, а після зупинки вагона - своєчасно відкрити двері та розпочати посадку пасажирів, перевіряючи при цьому наявність проїзних документів, їх відповідність даті відправлення поїзда, номеру поїзда і вагона, ваги і розмірів ручної поклажі встановленим нормам, а в разі потреби - перевізні документи про оплату ручної поклажі, що перевозиться разом з пасажиром.
Перевіряється також наявність посвідчень на право пільгового або безплатного проїзду.
Пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з ручною поклажею більше встановлених норм та з перевищенням розмірів, установлених для ручної поклажі, у вагон не допускаються.
8.38. Пасажир може бути видалений з поїзда в таких випадках:
а) якщо перебуває у явно вираженому нетверезому стані та порушує при цьому правила проїзду і громадський порядок, заважає спокою інших пасажирів. На проїзному документі проставляється відмітка "Відмовлено в перевезенні на підставі пункту 8.38 Правил";
б) якщо перебуває в стані захворювання та потребує медичної допомоги. У цьому разі пасажира з його речами видаляють з поїзда з обов'язковою участю медичного персоналу.
Якщо пасажира видаляють з поїзда в непритомному стані, то його речі разом з проїзним документом передають начальнику вокзалу (станції), де видалено пасажира, за актом, складеним начальником поїзда (провідником безпересадкового вагона (стюардом)) та підписаним начальником поїзда, начальником вокзалу (станції) та пасажиром, який їде у цьому вагоні. Після одужання пасажиру повертаються його речі та вартість проїзду за непрослідувану відстань. Вартість плацкарти не повертається.
Якщо ж пасажир побажає продовжити поїздку, то проїзний документ і лікарняний лист чи довідка медичного закладу пред'являються в касу для оформлення проїзду. Багаж у разі прослідування його далі станції висадки пасажира повертається безплатно до станції видалення пасажира на підставі телеграми начальника вокзалу (станції), де пасажир був видалений;
в) при виявленні перевезення пасажиром заборонених до перевезення предметів та речовин і відмові видалити їх з поїзда. У цьому разі на проїзних документах проставляється відмітка "Неправильне перевезення ручної поклажі".


п. 8.2., 8.2.5. Інструкції провідника пасажирських вагонів

п. 8.2., 8.2.5. Інструкції провідника пасажирських вагонів
8.2. Провідник несе дисциплінарну відповідальність згідно з законодавством про працю та Положенням, про дисципліну працівників залізничного транспорту за порушення трудової дисципліни та посадових обов'язків, зокрема:
8.2.5. Відмова пасажиру в посадці при наявності проїзного документа у даний вагон, або у інший при посадці на станціях із короткочасними стоянками.Суть ситуації:

Персонал має право не допускати пасажира до поїзда, якщо пасажир:

В інших випадках це є порушенням.

Рішення:

Вирішуйте питання з начальником поїзда.

Повідомити Інспектору