Назад

ПОЇЗДка

Оплата дорожча, ніж за прейскурантом

Це порушення:

п-п. 3.1., 3.1.6., 8.2., 8.2.4. Інструкції провідника пасажирських вагонів

п-п. 3.1., 3.1.6., 8.2., 8.2.4. Інструкції провідника пасажирських вагонів
3.1. На шляху прямування провідник зобов'язаний:
3.1.6. ... брати під замовлення та реалізовувати страви, напої та інші продукти харчування, відповідно до погодженого санепідслужбою асортиментного мінімуму, за вартістю, встановленою структурним підрозділом формування поїзда;
8.2. Провідник несе дисциплінарну відповідальність згідно з законодавством про працю та Положенням, про дисципліну працівників залізничного транспорту за порушення трудової дисципліни та посадових обов'язків, зокрема:
8.2.4. Порушення фінансової дисципліни.


п. 1.5. (абзац 3, 4) Правил технічної експлуатації залізниць України

п. 1.5. (абзац 3, 4) Правил технічної експлуатації залізниць України
1.5. ... Кожний працівник залізничного транспорту зобов'язаний дотримуватись вимог стандартів і метрологічних норм та правил, правил й інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, встановлених для роботи, яка ним виконується.
Відповідальність за виконання цих Правил та інструкцій покладається на виконавців та керівників відповідних підрозділів.


Кваліфікаційних характеристик провідника пасажирського вагону

Кваліфікаційних характеристик провідника пасажирського вагону
ПРОВІДНИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА
Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда ...


ст. 6. (п. 1.), ст.10. (п. 3.) Закону України про захист прав споживачів

ст. 6. (п. 1.), ст.10. (п. 3.) Закону України про захист прав споживачів
стаття 6. Право споживача на належну якість продукції
1. Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний передати споживачеві продукцію* належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію.
*продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб (Стаття 1., п. 19)
Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)
3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:
1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;Суть ситуації:

Дане порушення -- порушення фінансової дисципліни. За це передбачається дисциплінарна відповідальність.

Рішення:

  1. Покличте провідника або підійдіть до нього. Дані його бейджа бажано зафіксувати -- переписати або сфотографувати.*
  2. Повідомте про порушення, якщо треба -- посилайтеся на закони.
  3. Вимагайте негайного усунення порушення.
* якщо бейдж з фотографією -- попросіть прикрити фотографію (ст. 307 Цивільного кодексу України захищає право громадян на відмову від фотозйомки) та фотографуйте.

Ще рішення